DIN EN 1627: Triedy bezpečnostných dverí RC a WK

DIN EN 1627

Nakoľko sa v technických dokumentáciách (nielen) zahraničných projektov požadujú dvere s bezpečnostnými triedami RC a WK, rozhodli sme sa do tejto témy vliať viac svetla pre lepšie pochopenia. Najnovšie európske normy pre bezpečnostné dvere proti vlámaniu DIN EN 1627 sú v platnosti od roku 2011. Nahradili dovtedy platnú normu DIN V ENV 1627 a bezpečnostné triedy WK 1 až WK 6 boli nahradené novými celoeurópskymi triedami RC 1 až RC 6. Táto úprava viedla k miernym zmenám v znení bezpečnostných noriem v prípade okien, závesných stien či dverí. V tomto článku si priblížime najmä bezpečnostné triedy dverí a rozdielnosť medzi triedami WK a RC.

Bezpečnostné triedy RC a WK

Na prvý pohľad je najbadateľnejšou zmenou v regulácií ochrany proti vlámaniu na celoeurópskej úrovni jazyková zmena. Namiesto bezpečnostných tried odporu označovaných ako WK (z nemčiny: Widerstandsklasse) sa od roku 2011 používajú bepečnostné triedy RC (z angličtiny: Resistance Classification). Podobne ako stará aj nová norma DIN EN 1627 stále eviduje šesť tried odporu avšak nie je štrukturovaná rovnakým spôsobom ako staršie triedy odporu WK.

Vo všeobecnosti sa dá povedať, že nové bezpečnostné triedy sa mierne sprísnili a upravili sa aj súpravy nástrojov, s ktorými sa vykonávajú testy pre jednotlivé triedy odporu RC. Z tohto dôvodu nemôžme jednoducho spraviť z bezpečnostných dverí WK automaticky bezpečnostné dvere RC rovnakej triedy. Výnimku tvoria len bezpečnostné dvere triedy WK 4 a WK 5, ktorých test platný podľa starých štandardov DIN V ENV 1627 umožňuje zaradiť do triedy RC 4 a RC 5. Opačne, všetky dvere bezpečnostnej triedy RC spĺňajú štandardy triedy WK, nakoľko sa nové štandardy sprísňovali alebo zostali nezmenené.

Testovacie štandardy pre DIN EN 1627

Ako sa však taká odolnosť proti vlámaniu meria? Snahou EÚ bolo vytvoriť jednotnosť v pravidlách tak aby bola garancia kvality zabezpečená naprieč celou Európou. Z tohto dôvodu je norma EN 1627, definičná norma požiadaviek pre klasifikáciu bezpečnostných tried, doplnená o testovacie štandardy:

EN 1628 – definuje testovacie štandardy na identifikovanie triedy odporu pomocou statickej záťaže

EN 1629 – definuje testovacie štandardy na identifikovanie triedy odporu pomocou dynamickej záťaže

EN 1630 – definuje testovacie štandardy na identifikovanie triedy odporu manuálnym pokusom o vlámanie

Všetky dvere vyrobené podľa európskej normy DIN EN 1627 sú riadne označené certifikačným štítkom.  Takýto štítok potvrdzuje triedu odolnosti proti vlámaniu a fakt, že vyhovel príslušným certifikačným skúškam.

Certifikacny stitok Teckentrup DIN EN 1627
Certifikačný štítok pre protipožiarne dvere Teckentrup s bezpečnostnou triedou RC 2 podľa DIN EN 1627

Nemecký výrobca dverí Teckentrup vyrába bezpečnostné dvere podľa noriem DIN EN 1627 v triedach odolnosti RC 2 až RC 4. Navyše vyrába aj dvere podľa klasifikácie DIN ENV 1627 v triede odolnosti WK 2. Vo všeobecnosti platí, že strana útoku musí byť špecifikovaná. Všetky bezpečnostné dvere Teckentrup sú testované z oboch strán: zo strany pántov aj zo strany proti pántov.

Podrobnejšie informácie o bezpečnostných dverách Teckentrup nájdete na našej stránke – Bezpečnostné dvere.

Protipovodňové dvere

Meniace sa podmienky životného prostredia majú stále častejšie za následok búrky s extrémnymi prietržami mračien, dažďami, záplavami a povodňami. Tieto problémy sú prítomné dokonca aj v oblastiach, ktoré doposiaľ nebývali postihnuté. Špeciálne uzávery budov ako protipovodňové dvere „Teckentrup“ poskytujú zákazníkom účinnú ochranu pred škodami spôsobenými vodou. Nové protipovodňové dvere firmy Teckentrup utesňujú budovy proti tlakovej alebo stojacej vode až do výšky 1,5 metra, preverené podľa Smernice pre protipovodňové uzávery Centra pre testovanie stavebných prvkov (PfB). Táto inovácia bola po prvýkrát predstavená na stavebnom veľtrhu BAU v roku 2011. Vodotesnosť zaisťuje špeciálna hadica, ktorá sa v prípade hroziaceho nebezpečenstva napumpuje cez skrytý ventil (napríklad kompresorom). Špeciálne tvarovaný profil z ušľachtilej ocele umiestnený na podlahe chráni nielen pred vniknutím vody, ale aj samostatnú tesniacu hadicu. V štandardnom prevedení sú dvere vodotesné do výšky 1000 mm (kľučka sa v tomto prípade nachádza vo výške 1200 m). V prípade druhého variantu, protipovodňové dvere sú preskúšané proti stojacej alebo tlakovej vode až do výšky 1500 mm (kľučka je vo výške 1700 mm).

 • Rozsah veľkostí
  Šírka: 625 – 1500 mm
  Výška: 1750 – 3000 mm
 • Krídlo dverí
  Dvojstenné
  Hrúbka krídla dverí 62,0 mm
  Hrúbka plechu 1,0 mm
 • Povrch
  Krídlo dverí/zárubňa sú pozinkované a opatrené základnou práškovou vrstvou RAL 9002 (šedo-biela)
 • Zárubňa
  Rohová zárubňa o hrúbke 1,5 mm, pozinkovaná s trojstranným tesnením a špeciálnym spodným profilom z nerezovej oceli
  Tri navarené kotvy do muriva na každej strane
Montáž povolená iba kvalifikovanými montážnikmi vyškolenými firmou Teckentrup

Technológia Blueline

Podľa vedeckých štúdii vynaložia domácnosti na chod spotrebičov (televízor, set-top box, PC, rádio, mikrovlnka, garážový pohon atď.) v stand-by režime 11 – 18 %  celoročnej spotreby elektrickej energie. Spotreba energie v tomto režime sa pohybuje od 3 do 10 Wattov v závislosti od typu a veku spotrebiča. Garážové pohony Marantec s technológiou Blueline sa vyznačujú svojou extrémne nízkou spotrebou v stand-by režime, ktorá je menšia ako 0,3 W. To predstavuje viac ako 90 % ušetrenej energie v porovnaní so súčasnými pohonmi. Takýmto spôsobom sa dá ušetriť približne 32 kWh za rok v porovnaní s bežnými garážovými pohonmi. Návratnosť príplatku za nadštandardné motory s touto technológiou sa odhaduje na zhruba 3-4 roky (v závislosti od dodávateľa elektrickej energie a jeho sadzby), čo predstavuje zaujímavú investíciu.

Firma Marantec za Blueline technológiou získala nemecký patent (DE 20 2007 014 555.1). Jedinečnosť tejto technológie si všimli aj odborný porotcovia najväčšieho svetového veľtrhu rolovačiek, dverí/brán a tieniacej techniky R+T v Stuttgarte, ktorá sa koná každé tri roky a určuje trendy v tomto biznise. V roku 2009 sa Marantec stal víťazom Inovačnej Ceny R+T v kategórii „špeciálne ocenenie za energetickú efektívnosť“. Efektívnosť Blueline technológie spočíva v spojení aktívneho „sleeping“ módu a integrovanej batérie, čo umožňuje čiastočné odpojenie motora od siete napätia. Po prijatí impulzu diaľkového ovládača sa pohon pripojí k sieti a pracuje na 100 %. Inteligentný systém Blueline funguje bez obmedzenia pohodlia, bezpečnosti a funkčnosti garážového pohonu. Motory s touto technológiou sú určené nielen pre úsporné a nízkoenergetické domy, ale aj pre ľudí, ktorí chcú znížiť náklady na energie alebo chrániť prírodu.