SCREENOV√Č ROLETY

Screenové rolety

Hlavnou v√Ĺhodou screenov√Ĺch roliet je ńćiastońćn√° priepustnosŇ• svetla, ńć√≠m zabezpeńćuje optim√°lnu √ļroveŇą prirodzen√©ho svetla v interi√©ry. Tento typ roletov√©ho tienenia prin√°Ň°a tieŇą a pr√≠jemn√© teplotn√© podmienky do interi√©ru bez straty v√Ĺhńĺadu do exteri√©ru. Z√°roveŇą vŇ°ak screenov√© clony chr√°nia s√ļkromie, t√Ĺm Ňĺe sŇ•aŇĺuje pohńĺad z vonkajŇ°ej strany do rodinn√©ho domu alebo administrat√≠vnej budovy.¬†

Technick√© tkaniny pouŇĺit√© pri tomto type tienenia zaisŇ•uj√ļ maxim√°lnu ochranu proti slneńćn√©mu Ňĺiareniu a prieniku tepla do interi√©ru. Pre svoje materi√°lov√© zloŇĺenie (sklen√© vl√°kno, PVC, polyester) a charakteristiky s√ļ screenov√© clony ide√°lne na pouŇĺitie do vonkajŇ°ieho prostredia. NavyŇ°e, odolnosŇ• screen roliet vońći vetru je vyŇ°Ň°ia ako pri vonkajŇ°√≠ch Ňĺal√ļzi√°ch. Screenov√© rolety sa preto nemontuj√ļ len na r√°my okien ale aj na zimn√© z√°hrady, alt√°nky, terasy, ńći pergoly.

Screenové rolety SCREEN HR8-ZIP

Screenov√° roleta SCREEN HR8-ZIP je technologicky najvyspelejŇ°ou clonou pre tzv. priznan√ļ mont√°Ňĺ na r√°m okna. Screen HR8-ZIP vyuŇĺ√≠va jedineńćn√Ĺ ZIP syst√©m, ktor√Ĺ vńŹaka Ň°peci√°lnemu vedeniu screenovej l√°tky v liŇ°t√°ch ju dokonale nap√≠na a podstatne zvyŇ°uje odolnosŇ• rolety proti vetru. V zatiahnutom stave ńćiastońćne nahr√°dza aj sieŇ•ku proti hmyzu. Technick√© l√°tky Satin√© alebo Soltis zaisŇ•uj√ļ maxim√°lnu ochranu pred slneńćn√Ĺm Ňĺiaren√≠m a teplom. V√Ĺhodou vŇ°ak st√°le zost√°va, Ňĺe tieto clony prep√ļŇ°Ň•aj√ļ optim√°lnu hladinu prirodzen√©ho svetla a poskytuj√ļ tak kontakt s vonkajŇ°√≠m okol√≠m.

Screenova roleta HR8-ZIP pre priznanu montaz
Roleta SCREEN HR8-ZIP
Min. Ň°√≠rka (mm)
550
Max. Ň°√≠rka (mm)
Min. v√ĹŇ°ka (mm)
400
Max. v√ĹŇ°ka (mm)

҆tyri veńĺkosti boxov SCREEN HR8-ZIP

Pre v√§ńćŇ°inu okien a dver√≠ postańćuje screen roleta s veńĺkosŇ•ou horn√©ho boxu 90×90 – v takom pr√≠pade s√ļ pri motoricky ovl√°dan√Ĺch screenoch maxim√°lne rozmery (҆ x V) 2 800 x 2 500 mm.

҆tyri r√īzne veńĺkosti boxov pre SCREEN rolety

Screenové rolety SCREEN HR10-ZIP

Podomietkov√° screenov√° roleta HR10-ZIP
Roleta SCREEN HR10-ZIP

Screenov√° roleta SCREEN HR10-ZIP je Ň°peci√°lne nevrhnut√° pre zaomietac√≠ sp√īsob mont√°Ňĺe. Samotn√° mont√°Ňĺ preto mus√≠ byŇ• vykonan√° eŇ°te pred zateplen√≠m fas√°dy domu. Screen HR10-ZIP predstavuje ide√°lne rieŇ°enie pre pas√≠vne a n√≠zkoenergetick√© domy.¬† Screenov√° roleta je vńŹaka skryt√©mu boxu a plne integrovanej liŇ°te v zatiahnutom stave prakticky neviditeńĺn√°. To navyŇ°e poskytuje aj lepŇ°iu ochranu tkaniny proti vetru a nepriazniv√©mu pońćasiu. Napriek zabudovaniu rolety do fas√°dy je v√Ĺmena screenovej l√°tky a pr√≠padn√© servisn√© z√°sahy veńĺmi jednoduch√© a r√Ĺchle.

Min. Ň°√≠rka (mm)
655
Max. Ň°√≠rka (mm)
Min. v√ĹŇ°ka (mm)
501
Max. v√ĹŇ°ka (mm)

Screenové rolety SCREEN LITE

Screenov√° roleta SCREEN LITE predstavuje odńĺahńćen√ļ verziu screen roliet dod√°van√Ĺch bez horn√©ho krycieho boxu. Ako bońćn√© vedenie sa rolety dod√°vaj√ļ vo verzi√°ch buńŹ s vodiacim lankom alebo bońćnou liŇ°tou. Screenov√© rolety LITE s√ļ ide√°lna na pouŇĺitie v interi√©ri aj v exteri√©ry a umoŇĺŇąuj√ļ tak dokonale regulovaŇ• vn√ļtorn√© teplotn√© podmienky domu. VńŹaka Ň°irokej ponuke l√°tok a preveden√≠ predstavuje screenov√° clona SCREEN LITE v√ĹhodnejŇ°iu cenov√ļ alternat√≠vu tienenia.

Isotra Screen Lite - cenovo najdostupnejŇ°ia
Clona SCREEN LITE
Min. Ň°√≠rka (mm)
500
Max. Ň°√≠rka (mm)
Min. v√ĹŇ°ka (mm)
500
Max. v√ĹŇ°ka (mm)

Varianty bońćn√©ho vedenia

Spomedzi troch sp√īsobov vedenia roliet je ZIP syst√©m t√Ĺm najvyspelejŇ°√≠m, vńŹaka ńćomu rolety SCREEN HR8-ZIP (priznan√Ĺ horn√Ĺ box) a HR10-ZIP (podomietkov√Ĺ horn√Ĺ box) zabezpeńćuj√ļ dokonal√© napnutie l√°tky a podstatne zvyŇ°uje odolnosŇ• proti vetru. Pre screenov√© rolety LITE je Ň°tandardne na v√Ĺber vedenie liŇ°tou alebo lankom.

Zip systém pre vedenie screenovej clony

ZIP systém

Screenov√° roleta - vedenie liŇ°tou

vedenie liŇ°tou

Sp√īsob vedenia lankom pre screen

vedenie lankom

Ovl√°danie screenov√Ĺch roliet

Hoci v naŇ°ej ponuke n√°jdete manu√°lne ovl√°dan√© SCREEN rolety (ovl√°danie kńĺukou), drviv√ļ v√§ńćŇ°inu roliet dod√°vame v motorickom preveden√≠m. Motorick√© ovl√°danie prostredn√≠ctvom vyp√≠nańćov si vyŇĺaduje 4-Ňĺilov√© nap√°janie, zatiańĺ ńćo diańĺkovo ovl√°dan√Ĺm rolet√°m postańćuj√ļ len Ňĺili tri. Motorick√© rolety na diańĺkov√© ovl√°danie obsahuj√ļ tzv. IO prij√≠mańće, ktor√© s√ļ nevyhnutnosŇ•ou pre ovl√°danie pomocou mobiln√©ho telef√≥nu.

vypinac pre vonkajsie tienenie

Vyp√≠nańć

na stene

Dialkove ovladanie Somfy

Ovl√°dańć

na diańĺkov√© ovl√°danie

Ovladanie pomocou smart telefonu

Smartphone

mobilné aplikácie

Ovladanie hlasom - ikona

Hlasov√Ĺ povel

riadiaca jednotka

SMART ovl√°danie screenov√Ĺch roliet

NajmodernejŇ°√≠ sp√īsob ovl√°dania tieniacej techniky (a nielen tienenia) s√ļ riadiace jednotky Connexoon a TaHoma od renomovan√©ho v√Ĺrobcu motorov Somfy. Demo verzie oboch aplik√°ci√≠ si m√īŇĺete zdarma vysk√ļŇ°aŇ• aj Vy: TaHoma na Google Play pre Android zariadenia alebo TaHoma na App Store pre vŇ°etky iOS zariadenia.

Ovladanie zaluzii Connexoon

Connexoon

smart rieŇ°enie na vzdialen√© ovl√°danie tieniacej techniky

Inteligentne ovladanie TaHoma

TaHoma

komplexn√Ĺ syst√©m riadenia inteligentnej dom√°cnosti

Screenové látky

Pre screenov√© rolety pouŇĺ√≠vame Ň°peci√°lne navrhnut√© technick√© l√°tky Satin√©, Soltis alebo SCR od renomovan√©ho v√Ĺrobcu Serge Ferrari, ktor√© zabezpeńćuj√ļ maxim√°lnu ochranu pred slneńćn√Ĺm Ňĺiaren√≠m, prienikom tepla a z√°roveŇą zabezpeńćuj√ļ optim√°lnu √ļroveŇą prirodzen√©ho svetla v interi√©ri. Screenov√© l√°tky pon√ļkame v niekońĺk√Ĺch alternat√≠vach dizajnov√©ho a materi√°lov√©ho zloŇĺenia. Tie najobńĺ√ļbenejŇ°ie s√ļ:

Screenová látka Satiné

L√°tka Satin√© skladaj√ļca sa v z√°kladnom pomere zo sklen√©ho vl√°kna (42%) potiahnut√©ho PVC vrstvou (58%) zaisŇ•uje prvotriednu stabilitu rozmerov, ochranu pred UV Ňĺiaren√≠m a odolnosŇ• proti poveternostn√Ĺm podmienkam. Dostupn√© s√ļ aj l√°tky typu blackout, ktor√© neprep√ļŇ°Ň•aj√ļ Ňĺiadne svetlo. PriloŇĺen√Ĺ vzorkovn√≠k predstavuje len v√Ĺber, pre inform√°cie o vŇ°etk√Ĺch moŇĺnostiach n√°s kontaktujte.

Screenové clony - látka Satiné 3030
STNZ 3030
Screenová látka Satiné 2020
STNZ 2020
Látka pre screenové clony - Satiné 0101
STNZ 0101
Satiné 0207 pre screenové rolety
STNZ 0207
Satiné 0701 pre screenové rolety
STNZ 0701
Screenová technická látka Satiné 0202
STNZ 0202

Screenov√° l√°tka Soltis 92

Screenov√° l√°tka Soltis je vyroben√Ĺ z vysoko odoln√©ho polyesterov√©ho vl√°kna nap√≠nan√° technol√≥giou Precontraint v dvoch smeroch, ńć√≠m zabezpeńćuje rozmerov√ļ st√°losŇ• a pevnosŇ•. Povrch je upraven√Ĺ pigmentov√Ĺm PVC materi√°lom. K prednostiam Soltisu patr√≠ aj vynikaj√ļce tepelno-izolańćn√© vlastnosti, ide√°lne sveteln√© vlastnosti farebn√° st√°losŇ• (UV stabilita). PriloŇĺen√Ĺ vzorky s√ļ len ńćasŇ•ou vŇ°etk√Ĺch moŇĺnost√≠.

farba SLTZ 2135 - materiál Soltis 92 pre screenové rolety
SLTZ 2135
Screenov√° l√°tka Soltis 92 - SLTZ 2047
SLTZ 2047
Screen materi√°l Soltis 92 (SLTZ 2175)
SLTZ 2175
Screen materi√°l Soltis 92 (SLTZ 2167)
SLTZ 2167
Screenové clony - materiál Soltis 2044
SLTZ 2044
materi√°l Soltis 92 farby SLTZ 2051
SLTZ 2051
MoŇĺnosti SCREEN l√°tok (Satin√©, Satin√© Metal, BlackOut, Soltis)
L√°tky SCREEN vs. SCREEN BlackOut

Aktu√°lne m√°me v ponuke viac ako 60 r√īznych exteri√©rov√Ĺch SCREEN l√°tok. Existuj√ļ vŇ°ak aj √ļplne zatemŇąuj√ļce a nepriepustn√© l√°tky oznańćovan√© aj ako BlackOut (BO). NaŇ°i klienti ich uprednostŇąuj√ļ do sp√°ln√≠ alebo k√ļpeńĺn√≠ pre vyŇ°Ň°ie s√ļkromie.

Peter OndriaŇ°
+421 911 743 053

peter.ondrias@korion.sk

Na stiahnutie